Voda pre rodiny v Medzeve

Prístup k nezávadnej pitnej vode je problémom v mnohých marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku. V Medzeve sme však objavili problém, ktorý sa dá riešiť: voda je, no peniaze na prístup k nej chýbajú. Veľa systémových problémov rómskych komunít na Slovensku riešiť nedokážeme, no tu vieme pomôcť, a to veľmi konkrétne. 

Za 450 eur dokážeme zabezpečiť pitnú vodu pre 60 najchudobnejších rodín v marginalizovanej rómskej osade v Medzeve. Starosta obce v zasiahnutej časti osady vybudoval výdajník pitnej vody. Na prístup k nej si jednotlivé domácnosti potrebujú zakúpiť čip za 6 eur, následne za 1,41 eura dostanú 1000 l vody. Pre desiatky rodín sú však aj tieto finančné náklady neprekonateľnou prekážkou. Prioritu v ich domácnostiach dostávajú základné potraviny, a tak zostávajú odkázaní na nebezpečnú povrchovú vodu znečistenú splaškami alebo na pomoc iných. 

Pomôžte prosím s nami deťom a rodičom v ťažkej situácii. Vodu potrebujú na prežitie, na udržanie zdravia, ale i na veľmi dôležitú hygienu v čase pandémie. Aj osadu v Medzeve v posledných týždňoch zasiahol koronavírus, prístup k vode je preto pre nich otázkou základného prežitia.  

Ďakujeme.  

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.