Vašu podporu si vážime!

Vaša podpora nám umožní naďalej poskytovať alternatívu voči nenávistnému prejavu, pracovať na tom, aby bolo v našej spoločnosti viac spolupatričnosti a vzájomného rešpektu, prinášať do slovenského školstva vzdelanie a výchovu k ľudským právam a posilňovať demokraciu a práva pre všetkých.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
5€
10€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.